Regulamin Serwisu Audiofilek
  1. Serwis Audiofilek dostępny pod adresem www.audiofilek.com jest serwisem ogłoszeń internetowych, określany w tym regulaminie jako Serwis,
  2. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu, 
  3. Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał, 
  4. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez serwis, 
  5. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami strony, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu. audiofilek.com nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach, 
  6. Informacje zawarte na stronach serwisu audiofilek.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania, 
  7. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie audiofilek.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą, niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów: organów ludzkich, broni, narkotyków i materiałów pornograficznych, towarów pochodzących z kradzieży, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, zarabiania poprzez odbieranie maili, itp. towarów, które nie istnieją, konkurencyjnych do prowadzonej przez serwis działalności, ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich, towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich, produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza, 
  8. Rezerwujemy prawo do nieakceptacji ogłoszenia, które: są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii; obraża, oczernia, komentuje usługi, firmy, osoby; gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez jednego użytkownika jest większa niż 10, lub gdy ogłoszenie o podobnej treści jest już aktywne na stronach serwisu,
  9. audiofilek.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia; zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych;  za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie audiofilek.pl zostaną wykorzystane; funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje, 
  10. Rezerwujemy prawo do: usuwania inforrmacji niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem; modyfikowania niniejszego regulaminu; czasowego przerywania pracy serwisu; zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

Ostatnio dodane Katalogi

Popularni użytkownicy

Najpopularniejsze Profile Odsłon
piootr 565
chrzan49 316
Laslo 105
Patrick 100
mareks 99
damian 79
Pumcat 70
elektrospiro 45
Marek-41 41
zbychu 40
Sonix 39
WoleMerce 38
chuck4 32
zaffff 27
marek_c4 27
yellow1 21
ogr30 21
piotr_3miasto 19
DARUTOM 19
Excalibue 15